Show menu

Viestintätoimisto Lapin Loitsun tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Viestintätoimisto Lapin Loitsu käsittelee henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan Lapin Loitsun verkkokaupan tuotteiden myyntiin, palveluiden tilauksiin, markkinointiin, tiedottamiseen sekä uutiskirjeisiin.

1. Rekisterinpitäjä

Viestintätoimisto Lapin Loitsu
Y-tunnus: 1464720-0

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Yrittäjä Miia Kärnä, miia@lapinloitsu.fi, 044 306 1670

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Viestintätoimisto Lapin Loitsun tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

Verkkokaupan tuotteiden sekä palveluiden myyminen
Uutiskirjeiden sekä tarjousten lähettäminen
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
Palvelun toteuttaminen
Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
Markkinointi
Analysointi ja tilastointi
Muut vastaavat käyttötarkoitukset

3. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteri käsittää Viestintätoimisto Lapin Loitsun asiakkaiden, uutiskirjetilaajien sekä verkkosivuilla olevan lomakkeen lähettäjien henkilötietoja.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite,
Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Palveluiden yhteydessä Viestintätoimisto Lapin Loitsu käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics ja Facebook Business Manager.

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin edellä yksilöityjen käyttötarkoitusten vuoksi on tarpeellista.

5. Henkilötietoja käsittelevät tahot

Tietoja käsittelee pääasiallisesti vain yrittäjä itse. Viestintätoimisto Lapin Loitsu käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen toteuttamiseksi. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

6. Henkilötietojen vastaanottaja

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille kuin poikkeuksellisesti lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

7. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja käytetään EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa palveluntarjoajissa teknisten ratkaisujen ja palvelujen toteuttamiseksi, kuten uutiskirjeiden osalta seuraavasti:

Palveluntarjoaja: www.mailchimp.com
Maa: USA
Käyttötarkoitus: sähköinen tiedottaminen

Ulkopuolinen palveluntarjoaja ei luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Käyttäjän oikeudet

Tietojen tarkastaminen
Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Suoramarkkinoinnin kieltäminen
Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellon vastaanottaa uutiskirjeitä voi tehdä itse klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä. Muissa kielto- ja tiedusteluasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kun käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

10. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palvelun käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme palvelun laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme palvelua edelleen, sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen mukaan. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan Viestintätoimisto Lapin Loitsun palveluissa ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaseloste on julkaistu 20.2.2019.

Saisiko olla silloin tällöin vinkkejä
vaikuttavaan viestintään?

Required

Tietosuojaseloste

MIIA KÄRNÄ
miia@lapinloitsu.fi
044 306 1670

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kommentoi, pyydä tarjous tai ehdota yhteistyötä!

Required
Required
Required
Captcha Code